header-afbeelding
Nieuws

GGZ expertgroep huisartsen Rotterdam e.o. stelt zich voor

28 november 2019

In Rotterdam en omstreken is sinds 2018 een expertgroep van huisartsen actief, die zich richt op het verbeteren van de samenwerking binnen de GGZ. De GGZ expertgroep huisartsen is een initiatief van een groep huisartsen, GGZ-kaderartsen en ZorgImpuls. De regio heeft een grote en kwetsbare populatie binnen de GGZ, zowel onder de jeugd als volwassenen. Een gezamenlijke, regionale aanpak is daarom zeer wenselijk.

Uit een eerder uitgevoerde issueanalyse van ZorgImpuls onder diverse betrokkenen in de GGZ (zoals zorgverzekeraar, gemeente  en huisartsen) is gebleken dat er zowel landelijk als regionaal veel ontwikkelingen zijn in de GGZ, maar dat de huisartsenzorg hier wisselend bij betrokken is/was. De landelijk en regionaal ontwikkelde protocollen en richtlijnen van de brancheorganisaties zoals NHG en LHV lijken bijvoorbeeld beperkt vertaald naar regionale afspraken of innovatie met lokale partners.

Wat doet de GGZ expertgroep?

De expertgroep werkt onder andere aan een regionaal werkplan GGZ, dat gebruikt wordt door de regionale coalitie huisartsen in het kader van de regionalisering. Dit dynamische werkplan beschrijft de gewenste ontwikkelingen in de GGZ in de regio, wijk en praktijk. Er zijn thema’s in uitgewerkt zoals: Wachtlijsten, Acute zorg, POH Jeugd en Gezin, Preventie, Wijkgerichte aanpak etc. Ontwikkelingen die in de toekomst vertaald kunnen worden naar een aanpak en verbetering van de zorg in de praktijk. Daarnaast is de GGZ expertgroep aangesloten bij de regionale Taskforce GGZ wachtlijsten, POH Jeugd en Gezin, Krachtige Basiszorg en Acute GGZ. De deelnemende huisartsen denken hier actief over mee, geven advies en zetten nieuwe initiatieven op.

De GGZ groep kan zowel door de Regionale Coalitie Huisartsen, maar ook stakeholders zoals gemeente GGZ instelling worden benaderd voor een advies. Daarnaast nodigt de GGZ expertgroep zelf experts uit om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in de GGZ. Verder kijkt de GGZ expertgroep hoe verbinding kan worden gezocht met bestaande initiatieven en, indien nodig, nieuwe initiatieven kunnen worden opgezet.

We komen graag met u in contact!

De GGZ expertgroep hecht  veel waarde aan de verbinding met de achterban, want alleen daardoor kan de huisartsenzorg voor de GGZ patiënten worden verbeterd. Om zorg te dragen voor een goede verbinding haken we aan bij de GGZ pagina op HAweb, kring LHV Rotterdam. Hier wordt informatie geplaatst van de GGZ expertgroep. Verder ontvangt de groep graag casuïstiek waarin het goed gaat, maar ook waar het minder goed gaat. Deze voorbeelden worden gebruikt om de verbetering te laten zien dan wel daaraan te gaan werken.

U kunt contact opnemen met de individuele deelnemers van het expertteam of ZorgImpuls via info@zorgimpuls.nl

Roos Balvert-Locht
Hanneke Chardon
Noor Pelger
Joke Smit-Smouter
Matine van Schie
Anne-Eva Speeks
Petra de Boks