header-afbeelding
Nieuws

Gezondheidscentrum Zuiderkroon en welzijnsorganisatie DOCK in Charlois aan de slag met Welzijn op Recept

20 februari 2019

Gezondheidscentrum Zuiderkroon en welzijnsorganisatie DOCK hebben de handen ineen geslagen om de verbinding tussen zorg en welzijn te verbeteren. Op 19 februari 2019 is het startsein gegeven om ‘Welzijn op Recept’ daarvoor in te gaan zetten.

Welzijn op recept is een aanpak voor het behouden en verbeteren van de gezondheid en het welzijn, waarnaar vanuit de huisartsenzorg laagdrempelig verwezen kan worden. Onderdeel van de samenwerking is dat een welzijnscoach een dagdeel  in de week spreekuur houdt in het gezondheidscentrum.

Welzijn op Recept

Een groot deel van de mensen die vaak bij de huisarts komen heeft psychosociale problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. Psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg biedt voor een groot deel van deze burgers echter geen oplossing. Welzijn op Recept is een alternatief dat een oplossingsrichting biedt, vaak buiten het medische domein. Patiënten die binnen Welzijn op Recept worden door verwezen geven aan dat zij meer eigen regie ervaren, hun zelfvertrouwen terugvinden, gezondheidswinst ervaren en weer een toekomstperspectief hebben.

Na ontvangst van de verwijzing van de huisarts bekijkt de welzijnscoach met de patiënt welke interventies kunnen bijdragen aan het welbevinden en eigen regie. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, ontwikkelen van vaardigheden, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Omdat de interventies kunnen worden ingepast in het dagelijks leven, kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Een gewenst neveneffect kan zijn dat de patiënt minder gebruik maakt van de gezondheidszorg.

Verbinding tussen zorg en welzijn

Welzijn op Recept dicht de kloof tussen zorg en welzijn en maakt inzichtelijker wat welzijn aan de huisartsenzorg kan toevoegen. Doordat de sociaal werker van DOCK het spreekuur in het gezondheidscentrum houdt, worden de lijnen tussen zorg en welzijn korter en wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Met als gevolg dat de patiënt sneller op de juiste plek geholpen wordt.

Doorontwikkeling en evaluatie

DOCK en gezondheidscentrum Zuiderkroon hebben afgesproken om Welzijn op Recept en het spreekuur verder door te ontwikkelen en te professionaliseren, bijvoorbeeld door het verkennen van digitale uitwisseling van verwijzingen en relevante gegevens. Er is afgesproken om in de eerste fase vooral samen te leren en eventueel op maat aanpassingen te maken. Na drie maanden wordt gezamenlijk de introductie van Welzijn op Recept in het gezondheidscentrum geëvalueerd.

Advies en begeleiding

ZorgImpuls heeft DOCK en gezondheidscentrum Zuiderkroon geadviseerd op welke manier Welzijn op Recept een plek kan krijgen in het gezondheidscentrum. Verder heeft ZorgImpuls begeleid bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en wordt de evaluatie door ZorgImpuls in samenwerking met de partijen uitgevoerd.


Liane Ferdinandus, welzijnscoach DOCK  (links) en Maaike van den Oever, centrummanager gezondheidscentrum Zuiderkroon (rechts)

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer