header-afbeelding

Gezondheid in positief perspectief

9 september 2016

Positieve gezondheid is een actueel en inspirerend thema, bleek uit de enthousiaste reacties na de Zomercarrousel op donderdag 9 juni. Zo’n 130 verschillende professionals uit zorg en welzijn waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst lichtte Huber haar concept toe, werd een lokaal voorbeeld belicht en werd in een paneldebat ingegaan op de toepasbaarheid van het concept en wat nodig is om dit in de praktijk gestalte te geven in de regio Rotterdam.
 

Bekijk de filmimpressie van de Zomercarrousel 2016

Brede samenwerking

Robert Waterreus, directeur ZorgImpuls, legde uit waarom dit jaar zo’n brede groep professionals uitgenodigd was: “De veranderingen in zorg vragen meer dan voorheen om samenwerking tussen de eerste lijn, tweede lijn en gemeentelijke zorg. Onze kerntaak, die we al meer dan tien jaar met overtuiging uitvoeren, is om concreet handen en voeten geven aan regionale en wijkgerichte samenwerking binnen de eerste lijn en tussen domeinen. De veranderingen gaan gepaard met vele begrippen zoals transities, transformatie, zelfmanagement, zelfregie, eigen kracht. Klinkt allemaal mooi, maar de betekenis is relatief zonder helder perspectief op de burger/patiënt. Samenwerking of substitutie krijgt pas echt vorm en inhoud wanneer het aansluit op de werkelijke behoefte en mogelijkheden van de burger/patiënt. Daarom staat de Zomercarrousel dit jaar in het teken van het nieuwe concept ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber.”

Een andere kijk op gezondheid

In haar concept stelt Huber het functioneren, de veerkracht en zelfregie van mensen centraal. Volgens Huber omvat gezondheid namelijk veel meer dan alleen de fysieke gesteldheid. Zij onderscheidt zes pijlers, bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk vlak, zingeving en welbevinden, die allemaal van invloed zijn op iemands gezondheid en die bovendien met elkaar verweven zijn. Gezondheid is volgens Huber geen doel maar een middel waarmee je je goed kan voelen en “je ding kan doen”. Positieve gezondheid gaat over het hele leven. Dit vraagt van zorgprofessionals een bredere kijk op de vraag van de patiënt, een meer coachende rol en betere samenwerking met andere domeinen. “Hoe dit precies werkt, daar is geen blauwdruk voor” benadrukte Huber tijdens haar presentatie. “Positieve gezondheid is geen methode maar een concept, een gedachtengoed. Ga er vooral zelf mee aan de slag, luister naar de behoeften van de burger/ patiënt en deel je ervaringen met collega’s.”

Bekijk de presentatie van Machteld Huber

Praktijkvoorbeeld

Het project Samen één in Feijenoord past het concept positieve gezondheid toe met een actief netwerk van meer dan 30 partijen in de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie. Samen faciliteren zij professionals in het gebied met als doel om de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren. Zij gaan daarbij uit van een holistisch mensbeeld met aandacht voor alle leefgebieden van de mens. Een mooi voorbeeld is de geïntegreerde wijkgerichte aanpak van overgewicht, obesitas en diabetes. “Door samenwerking tussen diverse partners in Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk proberen wij de problematiek van overgewicht, obesitas en diabetes het hoofd te bieden. Dat doen wij door middel van gezondheidsbevordering, vroegopsporing en diagnose & behandeling”, vertelt directeur Annemiek Beukman.

Bekijk de presentatie van Annemiek Beukman

Enkele perspectieven

Marcia de Krom, Wim Nas, Robert Boersma en Leendert Goemans namen deel aan het debat. Na de bijeenkomst gaven ze in een kort interview nadere uitleg over hun visie op het concept positieve gezondheid en hoe zij er invulling aan willen geven.

Wim Nas, fysiotherapeut bij Dante Fysio in Rotterdam: “Ik geloof al meer dan 30 jaar in positieve gezondheid. Het biopsychosociaal model dat centraal stond tijdens mijn opleiding is gebaseerd op vergelijkbare pijlers. Ik kijk door een brede bril, alleen intervenieer ik niet altijd. Dat is aan het veranderen. In ons gezondheidscentrum werk ik nu samen met verschillende disciplines. Wel plaats ik een kanttekening bij het concept van Huber. Ik zie dat niet iedereen in staat is om zelfregie te voeren. Sommige mensen hebben niet de vaardigheid om een zorgvoorziening te zoeken of om gezondheidsinformatie te begrijpen. Zij kunnen best wat steun in de rug gebruiken en dat kan ik niet alleen. Het regionale netwerk moet versterkt worden, eerst op kleine schaal door betere samenwerking met de partners die we al hebben en later is een regionale strategie nodig.”

Marcia de Krom, huisarts bij Gezondheidscentrum Zuidplein in Rotterdam: “Als huisarts ben ik gewend om breder dan allen somatisch naar een patiënt te kijken. Met positieve gezondheid hebben we een mooi concept om verder aan de slag te gaan. Met mijn collega’s in het gezondheidscentrum, maar ook met de patiënt. Ik ben gebonden aan de tien minuten die ik per patiënt heb in mijn spreekuur, maar zou bijvoorbeeld wel het spinnenwebmodel van Huber kunnen meegeven. Daarnaast werk ik samen met de praktijkverpleegkundige in ons gezondheidscentrum. Zij is tevens contactpersoon naar de wijkteams, weet wat er speelt, is breed inzetbaar en heeft meer tijd om met de patiënt te gaan zitten. Kansen voor nog bredere samenwerking zie ik met onder meer het CJG en op het gebied van spiritualiteit.”

Robert Boersma, directeur Zorgbelang Zuid-Holland: “Eindelijk is er meer oog voor de integrale benadering van de mens. We zijn te veel bezig geweest om in hokjes te denken. Alleen als je de patiënt in z’n totaliteit beschouwt, kun je optimale zorg leveren. Ook de omgeving  van de patiënt is van invloed en relevant om mee te nemen. Als de omgeving niet stimulerend is, wordt het wel erg moeilijk. Zorgbelang  helpt zorgorganisaties zich te verbeteren door goed naar de patiënt en zijn omgeving te kijken, scherp te krijgen hoe de interactie met de patiënt verloopt, in beeld te brengen hoe het er voor de patiënt uitziet en wat hij meemaakt en ervaart. De uitdaging voor zorgorganisaties en gemeenten is om écht aan de slag te gaan met positieve gezondheid. Ga het gewoon doen, zoals Huber zegt. Creëer daar ook de ruimte voor en probeer niet alles vast te willen leggen in afspraken en procedures.”

Leendert Goemans, ‎senior manager inkoop Zuid-West Nederland bij Zilveren Kruis: “Het concept positieve gezondheid gaat uit van de beleving van patiënt. Dit kan gezondheidswinst voor de patiënt opleveren, maar ook voor zijn omgeving en de maatschappij. Gewoon met het concept in de praktijk aan de slag gaan is al een positieve gedachte.”

Aan de slag?

ZorgImpuls onderschrijft het belang om aan te sluiten bij de werkelijke behoeften en mogelijkheden van de burger/patiënt. Hiertoe stimuleren wij de samenwerking tussen zorgprofessionals en zorgdomeinen om de kennis te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de zorg doelmatiger te organiseren. De Zomercarrousel is een voorbeeld van hoe wij hieraan willen bijdragen.

Wilt u met het concept aan de slag in uw praktijk, wijk of organisatie? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.