header-afbeelding
Nieuws

Gezocht: beste aanpak voor verbinding welzijn en huisartsen

21 november 2016

Gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis zoeken initiatieven die huisarts en welzijn dichter bij elkaar brengen. Ze stellen € 120.000 beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan doelmatige en toegankelijke zorg voor de Rotterdammer. De deadline is 16 januari 2017.

Innovatief en wijkgericht

Huisartsen krijgen vaak vragen op sociaal en maatschappelijk gebied. Daarvoor is een goede afstemming tussen huisarts en welzijn noodzakelijk. Gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis zoeken naar innovatieve aanpakken voor het verbinden van huisarts en welzijn. Het gaat hierbij om het gehele domein welzijn, denk aan: wijkteam, wijkverpleegkundigen, welzijnsactiviteiten en wijknetwerk.

De oproep staat open voor Rotterdamse huisartsenpraktijken en voor welzijnsaanbieders met een gebiedsopdracht Nieuw Rotterdams Welzijn. De plannen moeten wijkgericht zijn en mogen niet meer dan één gebied omvatten. De financiering van de huisartsen verloopt via de Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ). De voorwaarden en criteria zijn opgesteld door gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis. In totaal worden maximaal vijf Rotterdamse initiatieven gegund.

Achtergrond

De oproep komt voort uit het convenant dat gemeente Rotterdam en Zilveren kruis hebben gesloten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de afstemming over de inkoop van ondersteuning en zorg. Beoogd wordt om te komen tot integrale zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Indienen

Gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis bieden de mogelijkheid om vragen te stellen tot uiterlijk maandag 28 november 2016. De deadline voor het indienen is maandag 16 januari 2016 vóór 12:00 uur. De welzijnsorganisatie dient in via de gemeentelijke kanalen en de huisartsenvoorziening dient hetzelfde plan in bij de zorgverzekeraar als OWZ-aanvraag. Kijk voor inspiratie naar de gunningen van vorig jaar Nieuwsbericht 'Gunningen welzijnsaanbieders Rotterdam bekend gemaakt'.

Advies en begeleiding

ZorgImpuls adviseert en begeleidt u graag vanaf de planvorming tot de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze regioadviseurs.