header-afbeelding
Nieuws

Gezamenlijke aanpak wachttijden GGZ door transfertafel in Rotterdam Rijnmond

13 februari 2020

Eén van de grootste knelpunten in de zorg in Nederland zijn de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Op initiatief van de Regionale Taskforce GGZ en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ is begin februari in Rotterdam Rijnmond een eerste ‘transfertafel GGZ’ georganiseerd. De betrokken GGZ-instellingen BuurtzorgT, FortaGroep, HSK, Caleidozorg, Mentaal Beter en Parnassia Groep hebben met begeleiding van ZorgImpuls besloten om gezamenlijk een concrete vervolgstap te zetten.

Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de vragen die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook bekijken zij gezamenlijk hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken als GGZ-aanbieders komen de cliënten sneller bij de juiste behandelaar terecht. Deze aanpak geeft direct inzicht in de knelpunten en de beschikbare capaciteit van de betrokken GGZ-instellingen, zodat hier adequaat op kan worden ingespeeld. Cliënten beslissen zelf of ze gebruik maken van alternatief aanbod of op de wachtlijst blijven van de instelling van hun voorkeur.

‘Cliënten zo snel mogelijk voor behandeling naar de juiste plek door transparantie in wachttijden en -lijsten, gezamenlijke initiatieven voor triage en doorverwijzing’.

Voor het verbeteren van de aanpak van wachttijden wordt onder andere gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit andere regio’s. De uitkomsten van de transfertafel kunnen vervolgens worden gebruikt bij de aanpak van problemen in andere delen van het land.

Regionale afspraken over capaciteitsverdeling

“De eerste transfertafel vond begin februari plaats. Een tafel waar verschillende GGZ aanbieders voor zijn uitgenodigd, aanbieders die tot op heden niet met elkaar samenwerken. In een goede sfeer hebben we met elkaar verkend hoe we tot regionale afspraken over capaciteitsverdeling kunnen komen. Ook in dit overleg werd duidelijk dat de wachtlijsten per aanbieder variëren, maar ook dat het aanbod per organisatie verschilt. Aanbieders willen hier gezamenlijk mee aan de slag en gaan starten met een experiment om te onderzoeken wat er nodig is om cliënten over te dragen naar een andere aanbieder.” Een mooie eerste stap, vindt onze senior adviseur Matine van Schie die als procesbegeleider betrokken is bij deze transfertafel.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie