header-afbeelding
Nieuws

DVP Rijnmond: Samen werkt!

23 september 2014

Samen bereik je meer! Zeker als je de keten van zorg voor moeder en kind in de regio wilt versterken.

Vanuit die gedachte hebben professionals van meer dan 45 organisaties uit de hele geboorteketen in Rotterdam-Rijnmond de krachten gebundeld. Medio  oktober wordt dit heuglijke feit met elkaar gevierd in de vorm van het  Symposium DVP Rijnmond: Samen werkt!

Stichting DVP Rijnmond
De partners voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale uitkomst voor moeder en kind. Maar wel met behoud van professionele autonomie. Samen hebben zij, met ondersteuning van ActiZ Geboortezorg,  de stichting District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond opgericht. Hét aanspreekpunt  voor ontwikkelingen in de regionale geboortezorg. Het DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert zijn partners ten aanzien van de meest optimale organisatie en inhoud van de geboortezorg.

Wie vormen DVP Rijnmond?
DVP Rijnmond wordt gevormd door de volgende kernpartners: Ruim 35 verloskundigenpraktijken, 2 verloskundigen kringen, klinisch verloskundigen, 7 gynaecologen maatschappen vanuit 7 ziekenhuizen/medische centra, kinderartsen en kraamzorgorganisaties aangesloten bij het Convenant Kraamzorgoverleg regio Rijnmond en kenniscentrum Erasmus MC. Daarnaast wordt samengewerkt met o.a. de ambulancedienst, het ROAZ, gemeenten en zorgverzekeraars.

Resultaten
In de afgelopen periode heeft DVP Rijnmond naast de oprichting van de stichting mooie resultaten behaald. Met elkaar is gekomen tot een protocolwaaier acute zorg: regionale samenwerkingsafspraken met ambulancezorg, afstemming van zorgpaden, een regionale aanpak foetale groeivertraging, een regionale aanpak verzoeken buiten de Verloskundige Indicatie Lijst en heeft een groot aantal kraamzorgorganisaties de krachten gebundeld in het Convenant Kraamzorgoverleg regio Rijnmond.

Moederraad
Naast het formele samenwerkingsverband DVP Rijnmond wordt ook met trots de Moederraad gepresenteerd: een raad die de mogelijkheid biedt te communiceren met zwangeren en moeders met hele jonge kinderen uit de regio Rijnmond. Om hen zo daadwerkelijk te betrekken bij de ontwikkelingen in de geboortezorg.  De Moederraad  kan adviseren over concrete voorstellen, die te maken hebben met verbeteringen in de geboortezorg. Andersom kan de Moederraad ook zelf suggesties aan het DVP geven over gewenste verbeteringen. Op deze manier staan moeder en kind daadwerkelijk in de hoofdrol in de regio Rijnmond!

Vernieuwing
Nog niet eerder werkten alle partners in de geboortezorg uit een regio zo structureel en laagdrempelig samen. Stichting DVP Rijnmond is een uniek voorbeeld van hoe men, ondanks de concurrentie, wel degelijk met elkaar kan samenwerken om te komen tot concrete verbeteringen van de geboortezorg. De focus ligt op samenwerken: Samen werkt!

Advies en begeleiding
ZorgImpuls heeft het DVP Rijnmond als aanjager, projectleider, verbinder van partijen en strategisch adviseur, begeleid.

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries