header-afbeelding
Nieuws

Data en kennis van het zorglandschap ook in Barendrecht een waardevolle combinatie

28 oktober 2019

ZorgImpuls benut data in combinatie met kennis van het zorglandschap. Ook in Barendrecht is dit een krachtig middel gebleken om partijen in zorg en welzijn inzicht te geven in de lokale situatie en samenwerkingsvraagstukken.

Gemeentescan Barendrecht

In april 2019 heeft ZorgImpuls in opdracht van gemeente Barendrecht een gemeentescan uitgevoerd. Een op maat gemaakte rapportage die onder meer inzicht geeft in demografische ontwikkelingen, zorgvraagontwikkeling, kwetsbare ouderen en eenzaamheid. In de gemeentescan wordt daarnaast een overzicht gegeven van actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in zorg en welzijn. Dit sluit goed aan bij de beweging vanuit de gemeente om meer datagedreven te werken.
ZorgImpuls is nauw betrokken bij diverse initiatieven in Barendrecht. Daardoor konden we inzichten uit diverse databronnen combineren met kennis van de lokale situatie en waardevolle conclusies en aanbevelingen opleveren. In 2019 is de gemeentescan gepresenteerd en toegelicht in de gemeenteraadscommissie Samenleving. Hiermee zijn leden van de raadscommissie geïnformeerd en uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan over de uitkomsten van de gemeentescan. Het is waardevol om te zien dat cijfers, bijvoorbeeld rondom eenzaamheid bij jongeren, mensen in beweging hebben gezet. Een concreet gevolg van de gemeentescan is dat deze actief wordt benut voor beleid, bijvoorbeeld als onderbouwing voor onderdelen van het welzijnsbeleid en de doorontwikkeling van de wijkteams.

Samenwerking ouderenzorg Barendrecht in beeld

Daarnaast heeft ZorgImpuls het e-book ‘Ouderenzorg in Barendrecht: samenwerking in beeld’ gepubliceerd in juli 2019. Deze publicatie brengt de verschillende samenwerkingsinitiatieven in de ouderenzorg in beeld. Aan de hand van diverse gesprekken met (zorg)professionals uit de sector zorg & welzijn zijn de initiatieven in kaart gebracht in een interactief e-book. Naast de samenwerkingsinitiatieven zijn ook de spelers in de wijk in kaart gebracht. Het e-book is geen sociale kaart, wel geeft het inzicht in de diverse spelers die in netwerken die actief zijn in Barendrecht en zich bezighouden met ouderenzorg. De basis voor het aangaan van verbinding en samenwerking is de ontmoeting. Ons advies luidt: Breng je netwerk in kaart en leer elkaar kennen, niet alleen digitaal maar ook fysiek.

ZorgImpuls in de rol van informatiemanager

De verdergaande digitalisering brengt met zich mee dat er steeds meer data voor handen is. Veel organisaties zien het nut om beslissingen te nemen op basis van data en willen hiermee aan de slag. Maar data alleen is nog maar het startpunt. Door verschillende databronnen te combineren en deze in de context te analyseren ontstaat waardevolle informatie. Informatie die kan worden benut om op de juiste wijze gezamenlijk sturing te geven aan beleid of samenwerkingsprocessen. Datagedreven werken vraagt om een gedegen methodiek en aanpak. Niet iedereen heeft deze expertise in huis. Daarom biedt ZorgImpuls ondersteuning en advies bij het toepassen van informatiemanagement. Dit doen we voor samenwerkingsverbanden, maar ook in opdracht van eerstelijnszorgaanbieders, gemeenten en zorginstellingen.

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer of Kirti Doekhie