header-afbeelding
Nieuws

Blog: Kunnen we de crisis benutten voor positieve verandering?

9 juli 2020

Begin maart was ineens alles anders. In een oogwenk dwong het coronavirus ons de normale routine los te laten en zagen we dat onder druk alles vloeibaar wordt. Nu de maatregelen zijn versoepeld en de zomervakanties van start gaan, is het ook een goed moment om te kijken wat de afgelopen maanden hebben betekend. Kunnen we de crisis benutten voor positieve verandering? Allereerst wil ik graag nog even terugkijken.

Onder de indruk

Ik ben zeer onder de indruk van hoe het zorgveld de crisis heeft opgevangen. Door een enorme inzet is het huis van de zorg overeind gebleven en zich heeft aangepast, al is de druk nog niet van de ketel. Nog steeds hebben we te maken met de ernstige gevolgen en het risico van een opleving is nog reëel. Gelukkig komt de ‘reguliere’ zorg op veel plekken weer op gang.

Elkaar helpen, dat doe je gewoon

Ook op ons eigen ZorgImpuls team ben ik trots. Er is de afgelopen periode heel hard gewerkt. We hebben ons snel weten aan te passen en konden mooie bijdragen leveren op plaatsen waar op dat moment ‘extra organisatiehanden aan het bed’ nodig waren ... Want elkaar helpen, dat doe je gewoon.

Zo hielpen we het belteam van deRotterdamseZorg bij het in kaart te brengen van de vele honderden zorgvrijwilligers. Zie Onze extra Handen Voor De Zorg.

Samen met het District Verloskundig Platform Rijnmond, de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland hebben we voor de acute geboortezorg noodscenario’s uitgewerkt en een regionaal coordinatiëteam en callcentrum opgezet. Zie Samen koers houden in de geboortezorg.

HAP Rijnmond ondersteunden we bij het organiseren van de opvang overdag voor mogelijke corona patiënten, bij het versneld introduceren van de digitale huisartsenpost en bij het verkennen van de samenwerking met de thuiszorgorganisaties. Zie Extra inzet van ZorgImpuls voor huisartsenposten.

Voor paramedici, die voor de continuïteit van zorg de inzet van e-health versneld moesten oppakken, maakten we een praktisch overzicht van hun opties. Zie Paramedische zorg in tijden van de COVID-19 uitbraak.

Tegelijkertijd is er ook hard gewerkt om te zorgen dat veel dingen ‘gewoon’ doorgingen. Zowel organisatorisch, op het gebied van communicatie als onze projecten en programma’s. Samen met onze partners en klanten is het gelukt om velen projecten, vaak in aangepaste vorm, te continueren. En ook is veel werk verzet zodat we ‘gewoon’ konden verhuizen. Net zo waardevol, zeker in deze ongewone tijden.

Kansen voor innovatie

En kunnen we de crisis inzetten voor positieve verandering? Tijdens onze online inspiratiesessies Op weg naar het nieuwe normaal in mei en Anders doen door corona in juni, beantwoordden professionals uit zorg en welzijn deze vraag met een volmondig ‘ja’. De waarde van een goede infrastructuur voor samenwerking is door de crisis heel duidelijk geworden. En benut en verder versterkt.

Meer

Maar er is meer zo bleek onder meer uit het verhaal van huisarts Jan Galesloot en zijn collega Janneke Michiels. Zij hebben de crisis aangegrepen om de praktijk anders te organiseren. Taakherschikking en het inzetten van digitale middelen maken het mogelijk om méér aandacht te geven aan positieve gezondheid en méér ruimte te maken voor leefstijl en het gesprek met patiënten. Misschien, zo werd tijdens de inspiratiesessie geconcludeerd, is niet de inhoud van het zorgplan, maar de aandacht en het persoonlijke element wel de succesfactor voor een betere en passende zorg.

Ik weet dat er nog veel meer voorbeelden zijn die een startpunt kunnen vormen voor nieuwe werkwijzen en innovatie. Dat op veel plekken digitalisering in een stroomversnelling is gekomen zie ik als een belangrijke factor. Ook voor ons werk bij ZorgImpuls. Online kan meer dan ik ooit had gedacht. Tegelijkertijd stel ik na het vele video-overleggen in de afgelopen periode ook vast dat digitale middelen niet alles kunnen vervangen. Voor veel vraagstukken is ook werkelijke ontmoeting noodzakelijk om echt waarde te kunnen toevoegen.

Golven

We kunnen de crisis benutten voor positieve verandering. Maar hoe houden we dit vast? Daarover gaan we graag verder met u in gesprek en gaan we de oogst en het perspectief in beeld brengen.

Nog net voor de vakanties organiseren op 14 juli a.s. de inspiratiesessie Het verhaal achter de mens in coronatijd. Meld u snel aan en laat u inspireren!

En voor daarna wens ik u, mede namens team ZorgImpuls, een heel plezierige en rustige zomer met als enige golven die van de zee.  

Robert Waterreus
directeur/bestuurder