header-afbeelding
Nieuws

Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen

16 april 2018

Er valt nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen professionals rondom ondervoeding bij ouderen. Door meer informatieverspreiding, kennisdeling en betere samenwerking kan ondervoeding eerder gesignaleerd worden.

Dit blijkt uit een analyse die ZorgImpuls uitgevoerd heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam. We bestudeerden de risico’s op ondervoeding voor de wijken Groot-IJsselmonde en Ommoord en brachten het samenwerkingsproces tussen professionals in kaart.

Samenwerking met welzijn verdient aandacht

De analyse laat zien dat aandacht voor ondervoeding een bredere doelgroep betreft dan alleen ouderen. Specifieke aandacht is nodig voor zorgmijders, ouderen met dementie, ouderen met COPD en ouderen met een migratieachtergrond.

We zien bovendien dat preventie in de wijk een bijdrage kan leveren aan minder ziekenhuisopnames en lagere zorgkosten. Daarom is een goede balans tussen voeding, beweging en sociale participatie zo belangrijk. Hiervoor is goede samenwerking nodig tussen partijen in zorg en welzijn.

De samenwerking gevisualiseerd:

Behalve dat er winst te behalen valt in de samenwerking tussen professionals, is ook informatievoorziening een aandachtspunt. Het gaat dan om informatievoorziening over ondervoeding, zowel bij ouderen zelf als bij partijen, en inzicht in het proces van signaleren en opvolgen bij partijen in het informele circuit.

Het rapport dat ZorgImpuls heeft opgeleverd, biedt input om te komen tot een integraal gestructureerde aanpak op het gebied van ondervoeding bij ouderen. Heeft u interesse in meer resultaten en welke bijdrage u kan leveren? Dan horen wij dat graag.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans