header-afbeelding

Betere gegevensuitwisseling start bij gezamenlijk inzicht in processen en verwachtingen

1 december 2017

Digitale gegevensuitwisseling speelt een belangrijke rol in de zorg. Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) kwam met de ketenpartners bijeen om te kijken hoe de gegevensuitwisseling beter georganiseerd kan worden. Inzicht in elkaars werkprocessen en verwachtingen leverde veel op.

Een landelijke richtlijn biedt huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp de basis voor het (tijdig) beschikbaar hebben van alle relevante en juiste gegevens bij overdracht van zorg voor de patiënt. Deze richtlijn is in 2014 vernieuwd en was aanleiding voor AZRR om samen met alle zorgketenpartners de gegevensuitwisseling onder de loep te nemen.

Verwachtingen uitspreken

Vertrekpunt in het gesprek was niet de ICT, maar het proces dat de patiënt doorloopt ofwel ‘de reis van de patiënt in de acute zorg’. Tijdens een werksessie brachten vertegenwoordigers van de AZRR, HAP Rijnmond, LHV-huisartsenkring District Rotterdam, de meldkamer en spoedeisende hulp het proces met elkaar in kaart. Daarbij gingen zij uit van de minimale informatie die nodig is om goede zorg te kunnen leveren. Het naar elkaar uitspreken van verwachtingen zorgde voor helderheid.

Leo Kooijman (AZRR): “Van tevoren dachten we dat een uitkomst van de sessie misschien een nieuw ICT-systeem zou zijn. Echter, door inzicht in elkaars werkprocessen en verwachtingen in de keten, hebben we gelijk enkele verbeteringen kunnen doorvoeren. Afspraken en verwachtingen uitspreken was hiervoor nodig, een nieuw ICT-systeem vooralsnog niet.”

Inzicht in knelpunten

Duidelijk werd dat ketenpartners soms andere informatie nodig hebben dan nu geleverd wordt. Een voorbeeld: door de directe digitale verwijzing van huisarts naar ziekenhuis is vaak geen informatie (verwijsbrief) meer beschikbaar bij de patiënt. Hierdoor beschikt de ambulancedienst niet over de nodige medische informatie.

Procesbegeleiding ZorgImpuls

ZorgImpuls heeft AZRR ondersteund bij uitwerken van de reis van de patiënt en lokale processen gegevensuitwisseling in de acute keten. De resultaten zijn beschreven in een rapportage waar de partners mee aan de slag kunnen. Afgesproken is in 2018 te kijken welke stappen er zijn gezet en wat nog nodig is.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222