header-afbeelding
Nieuws

Beter anticiperen op spoedsituaties ouderen met nieuw model

8 april 2019

Het gebeurt nog te vaak dat kwetsbare ouderen onnodig worden verplaatst bij spoedsituaties. Door betere samenwerking en afstemming tussen betrokken organisaties en professionals kan dit voorkomen worden. Het nieuwe model van Vilans helpt om hierop te anticiperen.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Het model beschrijft negen stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terechtkomen. Elke stap is voorzien van praktijkvoorbeelden hoe onnodige verplaatsingen voorkomen kunnen worden. Goede samenwerking tussen organisaties en professionals in het voortraject, niet alleen medisch maar ook sociaal, en aandacht voor wat de oudere wenst kan er bovendien aan bijdragen dat minder ouderen bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp belanden. Het model is gebaseerd op literatuuronderzoek en ontwikkeld op basis van input van professionals. ZorgImpuls heeft hierin ook een bijdrage geleverd.

Aan de slag in de regio Rotterdam

Eén van de voorbeelden uit onze regio is de structurele verbetering in de keten voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Wilt u ook aan de slag met integrale en persoonsgerichte samenwerking? Dan helpen wij u graag verder.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans