header-afbeelding
Nieuws

Bent u klaar voor online inzage per 1 juli 2020?

25 februari 2020

Patiënten gaan steeds meer de regie voeren over hun eigen gezondheid. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat zij meer rechten krijgen. Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. Is uw praktijk er klaar voor?

Waar vroeger de patiënt met een probleem naar een zorgverlener ging om het daar te laten verhelpen, is nu het gesprek over gezondheid steeds belangrijker geworden. De zorgverlener alleen is niet verantwoordelijk voor het beter worden van de patiënt, ook de patiënt heeft hierin een belangrijke rol. Meer regie voor de patiënt, samen beslissen en het gesprek over gezondheid zijn alle ontwikkelingen waarin de rol van de patiënt (en daarmee de rol van de zorgverlener) in de zorg verandert. Digitalisering is hierin van belang. Het is vanwege de digitalisering dat een patiënt ook meer regie kan nemen. Zelf digitaal afspraken maken, een korte vraag sturen naar je zorgverlener is in sommige gevallen al mogelijk. Een volgende stap in deze ontwikkelingen is dat er ook wetgeving is die de patiënt digitaal meer rechten geeft.

Wat houdt de wetgeving in? 

Per 1 juli 2020 zal de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier, alsook een digitaal afschrift hiervan.

Wat betekent dit voor uw praktijk?

Dat patiënten het recht krijgen op online inzage heeft invloed op de praktijkvoering. Als zorgverlener moet u namelijk regelen dat de patiënt digitaal zijn gegevens in kan zien. Dit kan middels een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of middels een patiëntportaal. Hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij uw EPD-leverancier, die digitaal ontsluiten van gegevens naar de patiënt mogelijk moeten maken. Ook kan het gesprek met de patiënt veranderen. Het is verstandig om u bewust te zijn dat patiënten het dossier te allen tijden (digitaal) kunnen opvragen en inlezen.

Online inzage een plek geven in uw praktijkvoering betekent de werkprocessen aanpassen om hier goed op aan te sluiten. Online inzage geeft namelijk ook de kans om de patiënt meer regie te geven en beter het ‘goede’ gesprek te voeren.

Wat doet de overheid?

De overheid heeft voor allerlei beroepsgroepen geld beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde wetgeving. De ziekenhuizen hebben de subsidie VIPP, de VVT-sector heeft de subsidie InZicht, de GGZ heeft de subsidie VIPP GGZ en de huisartsen hebben de subsidie OPEN. Ook de andere brancheorganisaties van apothekers en paramedici zijn op de hoogte van de aankomende wetgeving.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels