header-afbeelding
Nieuws

Anders doen door Corona

23 juni 2020

Donderdag 11 juni organiseerde ZorgImpuls voor de tweede keer een online inspiratiesessie. Met een verscheidenheid aan professionals uit zorg en welzijn uit de regio Rotterdam zijn we in gesprek gegaan of we ook anders kunnen doen door Corona.

Wat een mooie opkomst was het weer! Het was ook dit keer erg leuk om te zien dat professionals uit de regio graag met elkaar in contact komen om van gedachten te wisselen. En dit was wederzijds, zo blijkt uit de reacties: “Korte maar krachtige bijeenkomst”, “Wat een toffe sessie en gesprek in de break-out room!” en “Nuttig ook door diversiteit in de break-out rooms”. We geven een terugblik op de bijeenkomst.  

Organisaties en verandering 

ZorgImpuls trapte af met een terugblik naar de eerste inspiratiesessie en een toelichting op de complexiteitstheorie. Deze theorie helpt te verklaren hoe (zorg)organisaties handelen in een crisissituatie. We gebruikten hem als leidraad voor de gesprekken:  
Als een (zorg)organisatie in een crisis terecht komt, wat gebeurt er dan? Hoe gaat men handelen? Gaan we voor de ‘snelle oplossing’, wordt de kans gegrepen een ‘grote verandering’ in gang te zetten, raakt de organisatie in ‘verval’ of is er sprake van ‘verstarring' en blijft de organisatie bij het oude? Hierop volgde een discussie. In groepen gingen de deelnemers het gesprek aan met behulp van de vragen: ‘In welk scenario bevindt jouw organisatie zich? En jijzelf? Welke stappen heb je al gezet of zou je willen zetten?  

Anders doen in de praktijk 

Vervolgens werd een mooi voorbeeld van verandering toegelicht. Huisartsen Jan Galesloot en Janneke Michiels van huisartsenpraktijk Mozaïek vertelden hoe zij erin geslaagd zijn de zorg binnen de praktijk anders te organiseren. De praktijk is zich meer gaan richten op leefstijl en het aangaan van het gesprek met patiënten vanuit de verschillende invalshoeken van positieve gezondheid (Machteld Huber). Aanleiding hiervoor was dat zij ontdekten dat de behoefte en ondersteuning van een groep ‘veelgebruikers’ onder hun patiënten (o.a. chronisch zieken) ergens anders lag dan aanvankelijk gedacht. Het heeft de praktijk opgeleverd dat zij meer oog hebben voor wat de patiënt echt belangrijk vindt, taakdelegatie in teamverband en meer consulttijd. Het zou wel eens kunnen zijn dat niet de inhoud van het zorgplan maar de aandacht en het persoonlijk element wel eens de slagingsfactor is voor betere en passende zorg. 

Het momentum 

Tenslotte stelden we de vraag aan de deelnemers: ‘Hoe kunnen we de Coronacrisis benutten voor een positieve verandering?’ De Coronacrisis brengt ons juist het moment om ‘de dingen anders te gaan doen’, accenten te verleggen en meerwaarde voor de patiënt te creëren. We noemen een aantal inzichten: 

  • De crisis heeft invloed op alle facetten van ons leven: natuur, maatschappij en economie. Alles hangt met elkaar samen. Vergeet niet dat ook wij als mensen veranderd zijn door deze periode. Dat betekent ook dat patiënten veranderd zijn. Veel veranderingen die zijn ingezet, geven zicht op wat patiënten anders willen en waar zij behoefte aan hebben. Er zijn andere manieren gevonden om werk door te laten lopen.  

  • We worden nu gedwongen om anders naar het werk te kijken en dat vraagt om een grote verandering, of je nu wilt of niet. Deze situatie geeft je meer opties om te kiezen wat het best passend is bij jou of jouw organisatie. Laat je niet beperken door de ingezette maatregelen maar zie hierin de kansen om de juiste dingen goed te doen of de goede dingen juist te doen!  

  • Meer aandacht voor welzijn kan het gebruik van zorg verminderen, uitstellen of ervoor zorgen dat we ons beperken tot zinnige zorg. Een kleinere rol voor de arts en een grotere rol voor een (leefstijl)coach kan hierin bijdragen, alsook meer tijd en aandacht voor de patiënt. Stem je dienstverlening beter af op de doelgroep en kijk wat passend is. Zo zijn sommige doelgroepen bijvoorbeeld gebaat bij digitaal contact en andere juist bij fysiek contact. Anders werken levert bovendien wat op: meer tijd door digitalisering en telefonische spreekuren. Dit maakt het ook makkelijker om professionals uit andere domeinen aan te laten schuiven. 

Kortom, we zien dat er veel mogelijk is maar dát vasthouden vraagt om persoonlijke motivatie en dat we langzaam kleine stapjes vooruitzetten. Een verandering is iets wat moet groeien en waarvoor je vertrouwen nodig hebt in je partners en vertrouwen in jezelf! Hiermee werd de inspiratiesessie afgesloten. 

Vervolg 

Wat ons betreft blijven we doorgaan met deze inspiratiesessies! Op 16 juli vindt een vervolg plaats. Houd hiervoor uw mail en onze LinkedIn-pagina in de gaten!

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans