header-afbeelding
Nieuws

Afspraken veilige gegevensuitwisseling huisartsen en wijkteams Rotterdam

22 februari 2018

Om de zorg voor de cliënt op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat wijkteams en huisartsen elkaars werkwijze kennen, elkaar weten te vinden en samenwerken. Maar hoe doe je dat? Gemeente Rotterdam en de regionale huisartsenkring maakten hier afspraken over.

Praktische handvatten

Ondanks diverse investeringen is samenwerking tussen huisartsen en wijkteams nog niet vanzelfsprekend in Rotterdam. Zowel huisartsen als wijkteams zien het belang ervan, maar door het ontbreken van duidelijke afspraken is de samenwerking nog onvoldoende van de grond gekomen. Gemeente Rotterdam en de regionale huisartsenkring hebben daarom de handen ineen geslagen om wijkteams en huisartsen te stimuleren tot een betere verbinding. Onlangs zijn twee informatiebladen met praktische tips voor huisartsen en wijkteams verspreid in de regio. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verwijzen, terugkoppelen en monitoren.

Verwijzen

Zorgmail/Securemail is gekozen als middel voor veilige digitale communicatie tussen huisarts en wijkteam. Sinds begin januari 2018 zijn alle Rotterdamse wijkteams bereikbaar via Securemail. Diverse bij de huisartsenzorg betrokken organisaties stimuleren de huisartsen om via Securemail te gaan verwijzen. Hiervoor is met ondersteuning van het Fonds Achterstandswijken www.securemailrijnmond.nl gelanceerd, waar eenvoudig is beschreven hoe huisartsen die applicatie kunnen gebruiken en invoeren in hun praktijk.

Terugkoppelen

Ook over het terugkoppelen van informatie naar verwijzers zijn afspraken gemaakt. Wijkteams koppelen structureel terug naar huisartsen welke vervolgstappen zij nemen in de zorg voor de cliënt. Tevens vraagt het wijkteam de cliënt om toestemming alvorens zij de huisarts informeert.

Monitoren

Voor 2018 is afgesproken dat zowel de gemeente als de huisartsen gaan onderzoeken hoe zij beter kunnen monitoren óf en hóe de verwijzingen naar het wijkteam lopen voor jeugd en volwassenen.

Externe procesbegeleider

Het komen tot samenwerkingsafspraken is vaak een dynamisch en langdurig proces. Zo bleek ook bij het initiatief van de gemeente Rotterdam en de regionale huisartsenkring. ZorgImpuls heeft hierin de rol vervuld van extern procesbeleider. Wilt u ook samenwerkingsafspraken maken over veilige gegevensuitwisseling? Dan horen wij dat graag.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie