header-afbeelding
Nieuws

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

1 februari 2019

Technologische toepassingen kunnen ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te blijven wonen. Het kabinet investeert hier de komende jaren 90 miljoen euro in via een stimuleringsregeling.

Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers plannen indienen voor de inzet van e-health.

Succesvolle e-health toepassingen breder beschikbaar stellen

De Stimuleringsregeling e-Health Thuis is een stevige impuls om innovatie en digitale zorg thuis in te zetten, zodat ouderen zelfredzamer worden en langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Er zijn al veel e-health toepassingen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor ouderen. Toch blijken er barrières te bestaan om op grotere schaal met dit soort e-health toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing gebruiken. Werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak om aanpassing.

Om bestaande en succesvolle e-health toepassingen breder beschikbaar te maken en onderdeel te laten zijn van de reguliere zorg- en ondersteuning, is de komende drie jaar jaarlijks 30 miljoen beschikbaar. Denk bij bestaande e-health toepassingen aan valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Meer informatie over de voorwaarden

In totaal kunnen 280 initiatieven bekostigd worden. Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz thuis) kan in samenwerking met één of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. Samen vormen de aanvragers een ‘Innovatiecluster e-health’. 

Aanvraag op tijd voorbereiden

De stimuleringsregeling staat open voor aanvragers vanaf 1 maart 2019. Het is slim om ruim tevoren op zoek te gaan naar samenwerkingspartners. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verdeelt het bedrag namelijk op volgorde van binnenkomende aanvragen. Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de stimuleringsregeling en het programma Langer Thuis.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels