header-afbeelding
Nieuws

1e subsidieronde Sportimpuls opengesteld

4 mei 2012

U kunt nu een subsidieaanvraag indienen! De Sportimpuls ondersteunt bij de opstart van de uitvoering van lokale actieplannen. Die actieplannen zijn erop gericht via een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen. De actieplannen leiden tot een hogere sportdeelname en dragen bij aan een gezonde en actieve leefstijl. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden die elders al succesvol zijn gebleken. Deze zijn te vinden op de menukaart Sportimpuls - een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties.

Samenwerking is cruciaal en de lokale plannen dienen aan te sluiten bij het gemeentelijk sportbeleid en de wijkgerichte Buurtactieplannen.