header-afbeelding
Nevenfuncties Raad van Toezicht

Jaap van Baar

 • Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam u.a. - directeur
 • Gericall@home B.V. - commissaris

Wolléta Roozeboom

 • NWR Advocaten - advocaat en partner

Engelien Geerdink-Officier

 • NEO Huisartsenzorg B.V. Nijmegen - lid Raad van Commissarissen
 • HAP Rijnmond calamiteitencommissie - lid
 • Stichting OOK - lid Raad van Toezicht
 • Stichting Beheer en Toezicht Stichting OOK - bestuurslid
 • Stichting Camino - bestuurslid *
 • SCEN-arts

Willeke Wisse

 • Huisartsenpraktijk Oude Tonge - apotheekhoudende huisarts
 • SAH/SOFA - bestuursvoorzitter
 • Vereniging van Afgevaardigden (VvA) en het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds voor huisartsen (SPH) - lid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam - huisartsopleider

Huybert van Eck

 • CarpeNexus (Den Bosch) - directeur/eigenaar
 • Perspekt (Utrecht) - voorzitter Raad van Toezicht
 • Kasius & Partners (Houten) - associate partner
 • Dianet (Utrecht) - lid Raad van Toezicht
 • Allévo (Goes) - voorzitter Raad van Toezicht

Dirk Jan Frijling

 • Framco Beheer B.V. (Den Haag) - directeur/eigenaar
 • Framco Management Beheer B.V. (Den Haag) - directeur/eigenaar
 • Coöperatie u.a. Health care for internationals - bestuurder

Robbert Huijsman

 • Geriant – directeur/bestuurder
 • Erasmus School of Health Policy & Management (EUR) – bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg
 • Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland – voorzitter *
 • tanteLouise – lid Raad van Toezicht
 • Stichting GENERO – bestuurslid *
 • Topcare – lid Adviesraad *
 • ZonMW - lid Commissie Juiste Zorg op Juiste Plek *

(* = onbezoldigd)