header-afbeelding
Krachtige eerste lijn en gebiedsgerichte aanpak

Voor domeinoverstijgende samenwerking is een krachtige eerste lijn essentieel. ZorgImpuls werkt aan het versterken van de organisatiekracht van de eerste lijn. Dat doen wij door het stimuleren en faciliteren van regionalisering, maar nadrukkelijk ook door het versterken van de lokale samenwerking tussen de eerste lijn en andere domeinen zoals het sociaal domein. Wij stimuleren en ondersteunen partijen om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij maken we gebruik van regioplannen en issue-analyses.Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie