header-afbeelding

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg die aansluit op wat echt nodig is, zodat iemand zelf de regie kan voeren over zijn leven. Waarbij het herstel en de ontwikkeling van de patiënt centraal staan en de zorg zo veel mogelijk in zijn eigen omgeving georganiseerd wordt. Vooral in de GGZ vragen preventie, vroegsignalering en behandeling door de juiste professional op de juiste plek in de keten om een integrale benadering. Samenwerking in de GGZ-keten alleen is echter niet voldoende. Om integrale zorg  te realiseren is samenwerking met het sociaal domein én de patiënt noodzakelijk.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich actief in op het versterken van de samenwerking tussen de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein in de regio. Wij zorgen ervoor dat partijen met elkaar én de patiënt in gesprek gaan om te komen tot samenwerkingscoalities en netwerken.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Ambulantisering GGZ

ZorgImpuls organiseert bijeenkomsten rondom het thema ambulantisering GGZ met en voor belanghebbenden uit alle domeinen.

Netwerken en platforms GGZ

ZorgImpuls ondersteunt de kerngroep POH-GGZ met ontwikkeling naar een regionaal platform of netwerk.

Doorverwijzing acute GGZ

ZorgImpuls adviseert partijen over verbetermogelijkheden in de doorverwijzing in de acute zorg voor mensen met zowel een somatisch als psychisch/ psychiatrisch probleem.

Samenwerking GGZ-specialisten en huisartsen

ZorgImpuls begeleidt GGZ-specialisten en huisartsen bij het maken van consultatieafspraken.

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Monique Smit-Hannôt

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222