header-afbeelding

Geboortezorg

Goede geboortezorg in de regio met optimale uitkomsten voor moeder en kind. Dit vraagt om integrale samenwerking in de keten en meer aandacht voor preventie. Integrale geboortezorg doet een groot beroep op de betrokken zorgverleners. Naast aandacht voor vertrouwen en wederzijds respect, kwaliteit, deskundigheid en gegevensuitwisseling is het noodzakelijk te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmodellen.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich in voor betere samenwerking in de geboortezorgketen. Wij adviseren en begeleiden partijen om uitwerking te geven aan de vaak ingewikkelde veranderprocessen die bij inhoudelijke ketensamenwerking en regionale samenwerking komen kijken.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u zouden kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Verloskundige Samenwerkingsverbanden en District Verloskundig Platform Rijnmond

ZorgImpuls zet breed in op de ontwikkelingen in de geboortezorg. Dat doen we zowel landelijk, regionaal als lokaal in de verschillende samenwerkingsverbanden. De focus ligt op het zo efficiënt en doelmatig mogelijk inrichten van de regionale geboortezorg, waarbij goede zorg voor moeder en kind centraal staan. We zetten in op het stedelijk verbinden van geboortezorgpartijen en het delen van expertise en ervaring. Daarnaast ondersteunen we eerstelijns verloskundige samenwerkingsverbanden bij het versterken van hun positie en begeleiden we integrale samenwerkingsverbanden in de regio zoals het District Verloskundig Platform Rijnmond.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider, programmamanager

Downloads en links

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Samenwerkingsverband van bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen aan betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise. ZorgImpuls adviseert het consortium over de uitwerking van samenwerkingsafspraken en het betrekken van lokale en regionale samenwerkingspartners.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Integrale geboortezorg

Verloskundige praktijken en samenwerkingsverbanden hebben een stevige positie en goede bedrijfsvoering nodig om een serieuze samenwerkingspartner te zijn in de geboortezorg. ZorgImpuls heeft diverse verloskundige samenwerkingsverbanden in de regio begeleid bij visievorming, organisatievorming, uitwerking van projectplannen en het aanvragen van projectfinanciering voor integrale geboortezorg. Bijvoorbeeld van het IJsselland Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Versterking geboortezorg in de eerste lijn

ZorgImpuls ondersteunt eerstelijnsverloskundigen bij het versterken van hun positie in de regio. Voor eerstelijnsverloskundigen is het van belang een sterke samenwerkingspartner te zijn in de ontwikkelingen van de integrale geboortezorg. ZorgImpuls heeft zowel Stichting Geboorteketen als Samenwerkende Eerstelijns Verloskundigen Zuid begeleid op weg naar integrale geboortezorg.

Stichting Geboorteketen
Een samenwerkingsverband van Kraamzorg Rotterdam en verloskundige praktijken aangesloten bij Stichting Bovenmaas. ZorgImpuls heeft Stichting Geboorteketen begeleid bij het bepalen van een gezamenlijke koers voor de positionering en profilering.

Samenwerkende Eerstelijns Verloskundigen Zuid
Een samenwerkingsverband van 24 verloskundigenpraktijken uit Rotterdam en omstreken (Hoekse Waard, Barendrecht, Ridderkerk en Spijkenisse en Rozenburg). ZorgImpuls heeft hen begeleid bij het uitwerken van een gezamenlijke ambitie en de vormgeving van hun samenwerking. Momenteel werkt SEVZ aan het versterken van de onderlinge samenwerking volgens de sociocratische benadering.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider

Downloads en links

Actieprogramma Stevige Start

Zorgprogramma van de gemeente Rotterdam waarbij diverse partners uit zorg en welzijn de handen ineen hebben geslagen om meer Rotterdamse kinderen gezond ter wereld te laten komen en een optimale ontwikkeling door te laten maken in de eerste levensjaren. ZorgImpuls adviseert de gemeente over het leggen van verbinding met de eerste lijn.

Onze rol
adviseur

Downloads en links

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222