header-afbeelding
Digitalisering

De grens tussen fysiek en digitaal samenwerken vervaagt. ZorgImpuls juicht het experimenteren en innoveren met nieuwe, slimme technologieën in zorg en welzijn toe. Door het beschikbaar komen van nieuwe technologie, zijn de vorige methodes echter niet waardeloos geworden. Wij zijn van mening dat oud en nieuw elkaar versterken. Naast de implementatie van e-health, bieden wij advies en begeleiding bij digitale gegevensuitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn. Het bundelen van krachten met partners in de regio en het maken van heldere afspraken over de samenwerking, ICT en veiligheid is daarbij van groot belang.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels