header-afbeelding

Vanuit een onafhankelijke positie leveren we een bijdrage aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. In samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten. Afgestemd op het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager.