header-afbeelding
Bestuur, toezicht en advies

ZorgImpuls is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. We volgen de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Daarbij laten we ons gevraagd en ongevraagd adviseren door de Raad van Advies. In deze raad zijn negen eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd. Alle taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten.

Raad van Bestuur:

Robert Waterreus, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:

Jaap van Baar (voorzitter)
Wolléta Roozeboom (vice-voorzitter)
Engelien Geerdink-Officier
Willeke Wisse
Dirk Jan Frijling
Huybert van Eck
​​​​​​​Robbert Huijsman

Bekijk de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Advies:

Cor Sier (oefentherapeut), voorzitter
Rick Zee (fysiotherapeut)
Ingrid de Vries (psycholoog)
Ilona Bernoster (logopedist)
Jolande van Teeffelen (diëtist)
Bernadette van Doorn (huisarts)
Annemarieke Böttcher (apotheker)
Ilse Daamen (ergotherapeut)
Jettie Laarman (verloskundige)