header-afbeelding
Agenda

Webinar: Aan de slag met transfermechanisme voor terugdringen wachttijden GGZ

22 januari 2021 10:00 - 12:00
Online

De aanpak van de wachttijden in de GGZ is een urgent thema, waar de landelijke Stuurgroep Aanpak Wachttijden GGZ  (Nederlandse ggz, MEERggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND) al sinds eind 2018 mee bezig is. Ondanks de vele inspanningen hebben we met elkaar nog niet kunnen bereiken dat overal cliënten binnen de Treeknorm in behandeling kunnen worden genomen. In sommige regio’s blijken de knelpunten om tot een oplossing daarvoor te komen hardnekkig.

Transfermechanisme

In het bestuurlijk overleg wachttijden GGZ van 8 december jl. hebben we met de staatssecretaris afgesproken dat we ons tot het uiterste zullen inspannen om de wachttijden onder controle te krijgen en terug te dringen. Het herverdelen van cliënten op die wachtlijsten is daarvoor één van de oplossingen. We hebben toegezegd dat de grootste aanbieders met wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm een transfermechanisme in hun regio tot stand gaan brengen.

Moet u ook aan de slag?

Heeft u wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm en bent u de grootste GGZ-aanbieder in uw regio, dan verwachten we dat u het voortouw neemt om een transfermechanisme op te zetten in de eigen regio. Met het transfermechanisme spannen verwijzers, aanbieders en financiers zich in om cliënten tijdige en passende zorg te bieden. Met de staatsecretaris is afgesproken dat in elk regio een transfermechanisme wordt ingericht voor eind maart 2021.

Hoe dan? Regio Rotterdam deelt ervaringen!

Hoe zet je zo’n transfermechanisme op? Wie zijn daarvoor nodig? Hoe informeer ik verwijzers en cliënten daarover? Wat is de rol van de zorgverzekeraar? We begrijpen dat er heel wat vragen bij u opkomen. In Rotterdam is al ervaring opgedaan met zo’n transfermechanisme. Op ons verzoek delen de partijen in Rotterdam met u hoe zij het hebben aangepakt en wat de effecten zijn. Ook ZorgImpuls geeft een presentatie, over de opzet van de transfertafel Rotterdam.

Meedoen?

Dat kan heel gemakkelijk. U meldt zich aan door uw naam, functie en organisatie te mailen naar info@wegvandewachtlijst.nl en vermeld daarbij “webinar 22 januari”. U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname.