header-afbeelding
Agenda

Symposium Regionaal Leernetwerk Jeugd 'Ruimte geven voor regie aan jongeren: (hoe) doe jij dat?'

17 oktober 2019 14:30 - 17:00
Huis van de Wijk Post West, Tidemanstraat 80, 3022 SM Rotterdam

Een goede balans vinden in autonomieontwikkeling is niet altijd eenvoudig. Wat vraagt dat van ouders, professionals en jongeren zelf?

Op weg naar volwassenheid is ontwikkeling van autonomie voor alle jongeren van groot belang. Het is nodig dat zij eigen keuzes leren maken om hun plekje te vinden in de maatschappij. Dit is tegenwoordig nog belangrijker dan vroeger, doordat er minder vaste kaders zijn, meer prikkels en meer keuzemogelijkheden.

Autonomieontwikkeling vraagt ruimte voor regie, ruimte om zelf keuzes te maken, fouten te kunnen maken en hiervan te leren. Echter, soms willen we jongeren beschermen of controleren en dit leidt er toe dat jongeren zich terugtrekken, minder goed bereikbaar zijn voor hulp of in verzet komen. Een goede balans hierin vinden is niet altijd eenvoudig. Wat vraagt dat van ouders, professionals en jongeren zelf?

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd organiseert een interactieve middag over dit thema, waarin jongeren aan u laten zien hoe zij daarover denken en met u de discussie aangaan.

Bekijk hier het programma.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor het symposium? Dit kan via het aanmeldingsformulier

Samenwerkingspartners Regionaal Leernetwerk Jeugd: ST-RAW, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Stichting MeSam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, ZonMw, ExpEx.