header-afbeelding
Agenda

Studiedag indicatiestelling langdurige zorg

13 juni 2019 08:30 - 16:45
Galgenwaard Utrecht

Hoe (goed) werkt de indicatiestelling in de zorg? Welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er op dit gebied? En hoe kun je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Deze (en andere) vragen staan centraal op de studiedag over de indicatiestelling in de zorg op 13 juni 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en themagerichte studiesessies rond actuele onderwerpen.

Problemen indicatiestelling

Patiënten en cliënten weten vaak niet bij welke instantie ze precies moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Want indicatieadviseurs en en zorgverleners raken vaak verdwaald in de verschillende zorgwetten, regels en geldstromen die er zijn. Tijdens de studiedag 13 juni krijgen deelnemers op interactieve wijze veel informatie, goede voorbeelden en een groot aantal tips hiervoor aangereikt.

Themagerichte studiesessies

Naast plenaire sprekers zijn er twee rondes met interactieve studiesessies rond vier actuele thema’s:

  • Persoonsvolgende bekostiging in 2020
  • Actualiteiten en recente ontwikkelingen in indicatiestelling voor pgb’s
  • Afstemming van overlappende indicatiestelling binnen de Zvw de Wmo en de Wlz
  • De techniek van indicatiestelling, gespreksvoering en zorgbehoeftebepaling

Voor wie?

De studiedag is interessant voor zorgmanagers en leidinggevende professionals van zorgkantoren, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en andere langdurige zorgorganisaties. Maar ook voor leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg, inkopers bij zorgverzekeraars, CIZ-indicatieadviseurs en vertegenwoordigers van brancheorganisaties, wijkteams, ouderenbonden, patiënten- en gehandicaptenorganisaties.