header-afbeelding
Agenda

Congres: hervorming en ambulantisering van de GGZ

27 oktober 2020 08:30 - 17:00
Galgenwaard Utrecht of Online

Het Trimbos Instituut en de Guus Schrijvers Academie organiseren een interprofessioneel congres voor zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers over de wenselijke hervorming en ambulatisering van de geestelijke gezondheidszorg. 

Van alle kanten wordt aangedrongen op hervorming van de GGZ: meer aandacht voor mensen met ernstige psychische problemen; meer aandacht voor e-mental health; minder bureaucratie; betere samenwerking tussen regionale zorgaanbieders; betere samenwerking met het sociaal domein; meer aandacht voor maatschappelijke factoren van psychisch lijden zoals financiële schulden, werkloos-zijn, stigmatisering en het hebben van een lichamelijke chronische aandoening.

Aanvankelijk stond dit congres gepland voor het voorjaar 2020. Vanwege de corona-epidemie is dit uitgesteld tot 27 oktober. In dat half jaar uitstel traden nieuwe ontwikkelingen in de GGZ naar voren vanwege de coronacrisis en vanwege ontwikkelingen die ook zonder de uitbraak relevant zijn. Inmiddels zitten we er weer midden in.