header-afbeelding
Agenda

Bijeenkomst: Help de jeugdzorg voldoende digivaardig te maken!

20 januari 2021 09:00 - 10:30
Online via MS Teams

Elke zorgprofessional krijgt tegenwoordig te maken met digitale toepassingen, ook in de jeugdzorg. Dat vraagt digitale vaardigheden van de medewerkers. Vaardigheden die niet altijd in de opleiding zijn meegegeven en die niet iedereen even makkelijk oppakt, maar die wel nodig zijn voor het geven van goede zorg.

Coalitie Digivaardig in de zorg

De laatste jaren heeft de coalitie Digivaardig in de zorg veel gedaan aan de bewustwording en concrete ondersteuning van digitale vaardigheden in de zorg.

Voor de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg (vvt), de GGZ en de ziekenhuizen is het afgelopen jaar een kennissite ontwikkeld met een zelftest en leermiddelen: www.digivaardigindezorg.nl. Op 19 november is een zelftest voor huisartsen gelanceerd. Ook is er een zelftest voor managers, is het concept digicoach uitgewerkt en wordt er allerlei ondersteunend materiaal geboden voor zorginstellingen die een project digitale vaardigheden starten.  Al het materiaal is gratis beschikbaar voor iedereen. 

Jeugd aansluiten

Ook in de jeugdzorg zijn digitale vaardigheden een knelpunt. Verschillende organisaties hebben aangegeven dat ze graag willen aansluiten bij het programma Digivaardig in de zorg. Team Digivaardig in de zorg onderzoekt of zij dat in 2021 kan realiseren. U bent van harte uitgenodigd hierover mee te denken tijdens deze bijeenkomst. De volgende vragen komen hierin aan bod:

  • Hoe digivaardig is jouw sector?
  • Wat is er nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers in jouw sector te vergroten?
  • Hoe gaan we dit aanpakken?

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Deelname is kosteloos. 

NB. Van 10.45 tot 12.15 uur vindt dezelfde bijeenkomst plaats voor de welzijnssector.